YourVitalBody

YourVitalLife                                            


 

Privacy statement YourVitalBody

Inleiding  

YourVitalBody neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met karin@yourvitalbody.nl.

Wie is YourVitalBody?  

YourVitalBody is de eenmanszaak Sportmassage praktijk YourVitalBody, kantoorhoudende te (5831 AE) Boxmeer aan Sint Anthonisweg 2a,, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61901164.

YourVitalBody is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door YourVitalBody de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YourVitalBody jouw gegevens?  

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor YourVitalBody persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YourVitalBody voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YourVitalBody worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie  

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande  saldo

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,   Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,   Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres,   Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                                               

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing  

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website  

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:     

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?  

YourVitalBody heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat YourVitalBody gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Via Fysiotherapeuten, huisartsen, sportschoolmedewerkers, personal trainers.

Wat zijn jouw rechten?  

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage  

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij YourVitalBody over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen  

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij YourVitalBody. Je kunt verzoeken dat YourVitalBody je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking  

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YourVitalBody te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar  

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YourVitalBody of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht  

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van YourVitalBody te verkrijgen. YourVitalBody zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken  

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YourVitalBody je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YourVitalBody  

Een verzoek kan verstuurd worden naar karin@yourvitalbody.nl. YourVitalBody zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YourVitalBody een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YourVitalBody je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens  

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•            Verwerkers

Het kan zijn dat YourVitalBody verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?  

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?  

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop YourVitalBody je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar karin@yourvitalbody.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop YourVitalBody jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar karin@yourvitalbody.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens